Wat is bekkeninstabiliteit?

Bekkeninstabiliteit komt vooral veel voor bij zwangere vrouwen, soms kan tot wel 9% van de zwangere vrouwen hier last van hebben. Maar niet alleen zwangere vrouwen kunnen te maken krijgen met bekkeninstabiliteit of bekkenpijn, ook vrouwen die niet zwanger zijn of mannen kunnen hier mee te maken krijgen. Naast de term bekkeninstabiliteit of bekkenpijn, wordt ook vaak de medische term symfysiolyse gebruikt. Symfyolyse betekent letterlijk het oplossen van de verbinding tussen de twee schaambeenderen. In het echt lossen deze verbindingen niet op, maar worden deze steeds losser en rekbaarder.

Bekkeninstabiliteit veroorzaakt ook pijn. Deze pijn ontstaat doordat het bekken steeds instabieler wordt doordat de verbindingen tussen de schaambeenderen losser worden. De plek van de pijn zit meestal bij het schaambeen en de onderrug. Ook kan de pijn verder uitstralen naar bijvoorbeeld de binnenkant van het bovenbeen of naar de lies. Ook kunnen er klachten zoals rugpijn ontstaan, vaak onder in de rug. Deze pijn kan ook weer uitstralen naar diverse plekken zoals over de bil, het stuitje, naar de lies, bovenbeen of zelfs naar het onderbeen. De pijn kan vooral voelbaar worden na plotselinge bewegingen, of juist wanneer bewegingen voor een langere tijd worden volgehouden, zoals bijvoorbeeld (trap)lopen of bij in- of uitstappen van de auto. Bij vermoeidheid worden de pijnklachten bij bekkeninstabiliteit vaak heviger.

Oorzaken van bekkeninstabiliteit

Bekkeninstabiliteit kan door verschillende oorzaken ontstaan, tijdens of na de zwangerschap, door een sportblessure of door een ongeval. Op elk van de oorzaken zal nu wat dieper ingegaan worden.

Bekkeninstabiliteit tijdens of na de zwangerschap

Tijdens de zwangerschap maakt het vrouwelijke lichaam een hormoon aan wat ervoor zorgt dat de verbindingen tussen de bekkenbeenderen als het ware elastischer worden. Dit gebeurt doorgaans in de twintigste week van de zwangerschap. Het lichaam bereidt zich zo voor op de bevalling, door het creëren van een zo groot mogelijke doorgang voor het kindje in het baringskanaal. Soms kan deze versoepeling te extreem zijn en veroorzaakt dit de bekkeninstabiliteit. Deze instabiliteit ontstaat doordat er een te grote verwijding ontstaat tussen de bekkenbeenderen. De spieren en de banden moeten nu extra hard werken om te zorgen dat het bekken alsnog stabiel blijft als deze bij bewegen willen gaan schuiven ten opzichte van elkaar.

Ook na de zwangerschap kan bekkeninstabiliteit ontstaan. Dit wordt veroorzaakt doordat het bekken te ver wordt opgerekt. Een kind wat in stuitligging ligt kan hier vaak de oorzaak voor zijn. Het kan voorkomen dat de zwangerschap zelf zonder problemen is verlopen, maar dat je na de geboorte toch te maken kan krijgen van bekkeninstabiliteit.

Bekkeninstabiliteit door een blessure of ongeval

Ook door sporten of een ongeval kan bekkeninstabiliteit ontstaan. Het bekken of de banden kunnen dan beschadigen doordat er een grote kracht op wordt uitgeoefend. Hierdoor kunnen zowel mannen als vrouwen hier last van hebben.